Praktijk voor Arbeid en Psyche• Heeft u het gevoel dat u thuis en/of op het werk niet (meer) goed functioneert?
• Wilt u ziekteverzuim voorkomen of zoekt u een manier terug te keren naar eigen of ander werk?
• U wilt een aantal aspecten van uw leven veranderen?
• U bent niet tevreden met hoe het gaat, er zijn bij herhaling zaken waar u tegen aan loopt en die u kennelijk niet kan veranderen?

Praktijk voor Arbeid en Psyche

Een intake omvat één à twee gesprekken om een probleemanalyse én een behandelvoorstel op te stellen.De gesprekken gaan aan de hand van het model van de Transactionele Analyse. Dit is een oplossingsgerichte methode waarin we werken aan de bij u passende (werk)houding. Dit maakt het ook mogelijk coaching en training te doen middels gesprekken als u een andere koers in werk of relatie zoekt.

Werkwijze

De Transactionele Analyse (TA) voorziet in een helder model, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• een ieder is in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf;
• door opnieuw keuzes te maken kun je richting geven aan je eigen leven.

Mensen zijn in staat om in harmonie met zichzelf en anderen te leven. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude scriptovertuigingen.