Praktijk voor Arbeid en Psyche


Heb je moeite met het vinden van een balans tussen werk en privé?

Er zijn veel factoren die bijdragen of leiden naar een burn-out, zowel interne als externe factoren. Het is de economie van te veel, disbalans of een geleidelijke (onbewuste) opeenstapeling van steeds meer zaken die aandacht vereisen.

Interne factoren zijn bijvoorbeeld een hoog streefniveau (denken dat je te kort schiet), een hoog loyaliteitsgevoel (hierbij staan de doelen van het bedrijf op de voorgrond), bewijsdrift of je laten gelden (angst te falen), streven naar erkenning en bij het ontbreken hiervan een tandje hoger gaan om (onbewust) het doel toch te bereiken.

Externe factoren zijn bijvoorbeeld een te hoge werkdruk/last of privéomstandigheden die veel aandacht vergen; zieke of zorgbehoevende ouders, kinderen die om verschillende redenen veel aandacht vragen. Een veeleisende manager of een manager die niet ingrijpt bij een te hoge werklast. Naast het werk veel en/of op hoog niveau sporten en een groot sociaal netwerk onderhouden.

Bij slechts een kleine ontwrichting van je “organisatie” zijn er een aantal reacties mogelijk. Enkele reacties zijn:

Coaching met focus op hoe

Iemand die een muziekinstrument bespeelt erkent de waarde van les. Les krijgen van iemand die ervaring heeft en gedreven is om anderen te leren hoe ze met een instrument overweg kunnen en alternatieven helpt zoeken bij problemen die zich voordoen. Deze overdracht is erg belangrijk en is ook van toepassing bij het coachen van mensen die niet meteen een antwoord hebben op zich voordoende kwesties. Het hoe is, in tegenstelling tot het wat, een vergeten kind; hoe leer je studeren, hoe leer je een taak uit te voeren, hoe leer je met werk om te gaan, met een instrument? Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, in alle gevallen is het hoe van belang.

Coaching is een manier om te leren zien en een oplossing te zoeken voor actuele zaken.